Relaterad information

Blog image_Magnet Awards

Populum.io sponsrar SM i Employer Branding

Stockholm, 26 januari, 2023 – Populum, en nordisk ledare inom medarbetarundersökningar, sponsrar Magnet Awards SM i Employer Branding. Varje år anordnar Magnet Awards tävlingen där arbetsgivarnas bästa projekt som stärker arbetsgivarvarumärket utvärderas och prisas. I år sponsrar Populum tävlingsarenan och specifikt kategorin Kultur & Engagemang.

More

Blog image_do you work with inclusion in the right way

Vet du att ni jobbar med inkludering på rätt sätt?

Inkludering är en avgörande faktor för att varje team ska kunna uppnå sin fulla potential. Team som lyckas öka känslan av inkludering har visat sig generera en upplevd förbättring i teamprestation, kvalitaten av sina beslut och sina samarbeten. Inkludering är även centralt för retention.

More

Blog image_9 drivers of engagement

9 Drivers of Engagement

Hur kan ni som organisation stärka medarbetarengagemanget och ge era team de bästa förutsättningarna för att lyckas? 9 Drivers of Engagement är en konkret receptbok som ger dig tips. Utgångspunkten är i den senaste hjärnforskningen, 1900-talets klassiska managementteorier och analys av två miljoner anonymiserade medarbetarsvar i Populum sedan 2016.

More

love-message

Intresserad av att komma i kontakt med oss?

Hör gärna av dig, vi ser fram emot att prata med dig!